Rezultati operacije

 

 

Rezultat operacije

Ciljna vrednost

1.

Označena, v naravi obstoječe poti, v učno Jurkovo pešpot

1 ureditev poti

2.

Izveden nakup daljnogleda na Jurkovi pešpoti na vrhu Lisce

1 daljnogled

 

Urejen zunanji učni prostor pod Tončkovim domom

1 prostor za 32 oseb

3.

Izveden nakup opreme za učne namene in postavitev v Tončkov dom

1 kos opreme- zaslon na dotik

4.

Pripravljeni in izvedeni naravoslovni dnevi na Lisci

6 naravoslovnih dni

5.

Pripravljeni in izvedeni tehničnih dnevi na Lisci in pri osnovnih šolah ter dogodek pri vrtcu.

7 tehniških dni pri šolah, 1 dogodek pri vrtcu, 1 tehnični dan na Lisci

6.

Postavljen čebelnjak pod sevniškim gradom

1 čebelnjak

7.

Izveden dogodek pri učnem čebelnjaku za osnovno šolo in širšo javnost

2 dogodka

8.

Pripravljena bo strokovna video prezentacija o botaniki Lisce, pripravljenih bo 5 1-3 minutne prezentacij fotografij in video posnetkov vezanih na specifične tematike.

5 prezentacij in video posnetkov

9.

Usposobljeni vodniki  ali vodnice

5 vodnic ali vodnikov

10.

Izvedene delavnice o urejenosti okolice šol in vrtca

7 delavnic

11.

Izveden pilotni projekt razpisa ocenitve in izbora kakovosti medu v občini Sevnica, ki bo pilotni projekt za celotno Posavje. Tovrsten izbor medu se bo izvajal vsako leto, po kriterijih izbrani najboljši med bo uporabljen kot promocijski med občine Sevnica. 

1 projekt razpisa izbora medu

12.

Napisanih, oblikovanih in fotografiranih bo 8 člankov, od tega bosta 2 članka o projektu objavljena v Posavskem obzorniku in Grajskih novicah.

 

13.

Ustvarjeno novo delovno mesto.

1 zaposlena oseba

14.

zloženka A4 format o krožni učni Jurkovi pešpoti

 

15.

Vzpostavljena face book stran

 

16.

Postavljene označevalne table

5 tabel

17.

Postavljena informativna tabla

2 tabli

18.

Izvedene aktivnosti z nakupom ustrezne tematske opreme na sodelujočih osnovnih šolah, v vrtcu in v Bistrici ob Sotli.

 

 10 aktivnosti

19.

Pripravljeno gradivo za učne namene

2 gradiva

20.

Pripravljeno delovno gradivo za izobraževanje vodnikov

1 gradivo

21.

Posnet promocijski film o Lisci

1 film