• Zakon o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)
  • Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/12)
  • Pravilnik o pitni vodi (Ur.l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09)
  • Uredba o vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07)
  • Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 33/14 - UPB)
  • Pravilnik o tehnični izvedbi in uporabi objektov in naprav javnih in zasebnih vodovodov na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 84/09)

 

Kontakti

POLONA SIRK

Vodja GJS- vodja vodo-oskrbe

 

T: 07 81 64 724

M: 051 616 796

polona.sirk@komunala-sevnica.si

 

BOŠTJAN OSTROVRŠNIK

Popis vodomerov

M: 031 374 410

bostjan.ostrovrsnik@komunala-sevnica.si

 

HRIBAR MARJAN

monter vodovodnih naprav

M: 031 679 198

komunala.sevnica@siol.net

 

DEŽURSTVO   

M: 041 355 631