Kazalniki

 

 

Cilj

Kazalnik

Število

Cilj 1.1: Ustvariti kakovostna delovna mesta

Št. novo ustvarjenih delovnih mest

1 –komunalni delavec

Cilj 2.1: Aktivirati potenciale za revitalizacijo podeželja

Št. novih programov ali storitev

4 – pilotni projekt razpisa izbora medu za čebelarje, označena, v naravi obstoječa pot, v učno Jurkovo pešpot, vzpostavljen sistem izobraževanja za šole in za vodnike

Št. vključenih proizvajalcev

čebelarji (razpis za izbor medu)

Št. vključenih prebivalcev

 740 učencev, 10 učiteljev

Cilj 3.1: Izboljšati stanje okolja za večjo kakovost življenja in dela

Št. izvedenih ukrepov

7 organiziranih delavnic na temo urejenosti okolja šol in vrtca

 

Cilj 4.2: Krepitev zdravega življenjskega sloga prebivalcev

Št. neposredno vključenih v nove programe

250 otrok si bo ogledalo označeno, v naravi obstoječih poti, učno Jurkovo pešpot

Št. novih ali izboljšanih programov

2 – označena, v naravi obstoječih poti, učna Jurkova pešpot na vrhu Lisce in prostor v Bistrici ob Sotli