O PROJEKTU  CILJI PROJEKTA  URNIK  PARTNERJI IN NJIHOVE NALOGE 


VARUJVODO 

 

        

 

 

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.

 

Urnik delovanja svetovalnih pisaren se nahaja na povezavi: 
www.kostak.si/urnik.html

 

Lokacije svetovalnih pisaren se nahajajo na povezavi:
www.kostak.si/svetovalne-pisarne.html

 

Dodatne informacije na telefonski številki: 07 48 17 233 - Aleš Levičar