O PROJEKTU  CILJI PROJEKTA  VARUJVODO.SI  PARTNERJI IN NJIHOVE NALOGE  1. FAZA PROJEKTA


VARUJVODO 

 

        

 

 

Cilj projekta je brezplačno svetovanje občanom o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda na območjih razpršene gradnje, kjer lokalna skupnost ni obvezana zgraditi javni kanalizacijski sistem. Zato bodo občine v tem projektu sofinancirale odprtje svetovalne pisarne v vsaki posavski občini, ki bo delovala do leta 2023.