OBVESTILO O NAČINIH OBVEŠČANJA UPORABNIKOV PITNE VODE NA JAVNIH VODOVODIH V OBČINI SEVNICA

 

Občane se v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. list RS, št. 19/04 in 35/04, 26/06, 92/06, 25/09) obvešča v naslednjih primerih:

  • ko je vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje – 9. čl.
  • v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode – 21.čl.
  • v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti  - 22.čl.
  • v primeru odstopanja parametra – 31. čl.
  • v skladu z načrtom notranjega nadzora – 34. čl.

 

Člen*

Vzrok za obveščanje čas obveščanja

 Obvezni načini obveščanja
9.

Vzrok neskladnosti pitne vode hišno vodovodno omrežje ali njegovo vzdrževanje;

Čas obveščanja od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v sedmih dneh

1. uporabniku, kjer je bil neskladen vzorec odvzet – osebno z dopisom
2. hišni svet - z obvestilom na oglasni deski uporabnika/ov hišnega vodovodnega omrežja
3. vzdrževalcu lokalnega javnega vodovoda z dopisom
21. Obveščanje v primeru omejitve ali prepovedi uporabe pitne vode;
Čas obveščanja: od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v dveh urah (obvešča se vsak dan do preklica)***;
obveščanje NIJZ, ZIRS in NLZOH se obvesti na začetku in ob preklicu veljavnosti ukrepa (najkasneje v 24 urah od začetka oz. preklica ukrepa)
1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje ali neposredno obveščanje uporabnikov s pisnim obvestilom (manjši JV)
2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si
3. oglasne deske **
4. Center za obveščanje 112
5. NIJZ, ZIRS, NLZOH na naslov www.npv.si
22.

Obveščanje v primeru, kadar se izvajajo ukrepi za odpravo vzrokov neskladnosti; 

Čas obveščanja: od začetka veljavnosti ukrepa, a najkasneje v enem dnevu***

1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje ali neposredno obveščanje uporabnikov s pisnim obvestilom (manjši JV)
2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si
3. oglasne deske **
4. Center za obveščanje 112
31. Obveščanje v primeru odstopanja;
Čas obveščanja: na dan pridobitve dovoljenja, a najkasneje v sedmih dneh***
1. lokalni radio Radio Veseljak Posavje ali neposredno obveščanje uporabnikov s pisnim obvestilom (manjši JV)
2. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si
3. Center za obveščanje 112
34. Obveščanje uporabnikov o skladnosti v okviru notranjega nadzora in letno poročilo o skladnosti pitne vode;
Čas obveščanja: najmanj enkrat letno (najkasneje do 31. marca tekočega leta za preteklo leto)

1. lokalni časopis Grajske novice, Posavski obzornik ali Na dlani

2. na zadnji strani položnic za obračun komunalnih storitev

3. spletna stran upravljavca: www.komunala-sevnica.si

4. letno poročilo v bazo www.npv.si (obveščanje NIJZ, ZIRS, NLZOH)

* uporabnike se obvesti tudi ob prenehanju omejitev ali prepovedi uporabe pitne vode, izvajanja ukrepov oz. dovoljenem odstopanju

Kontakti

POLONA SIRK

Vodja GJS- vodja vodo-oskrbe

 

T: 07 81 64 724

M: 051 616 796

polona.sirk@komunala-sevnica.si

 

BOŠTJAN OSTROVRŠNIK

Popis vodomerov

M: 031 374 410

bostjan.ostrovrsnik@komunala-sevnica.si

 

HRIBAR MARJAN

monter vodovodnih naprav

M: 031 679 198

komunala.sevnica@siol.net

 

DEŽURSTVO   

M: 041 355 631