Uporabnike pitne vode na vodovodu Primož v naseljih Rovišče in Hudo Brezje obveščamo, da bo v času od srede do petka, od 08.07.2020 – 10.07.2020, občasno motena oskrba s pitno vodo med 7. in 14. uro zaradi vzdrževalnih del na sistemu.

 

Obvestilo je bilo posredovano:

  • spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica (www.komunala-sevnica.si)
  • facebook.com /KomunalaSevnica/
  • Center za obveščanje 112

Več informacij lahko dobite na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica (Polona Sirk – tel. 07/81 64 724)

 

Sevnica, 06.07.2020

Komunala d.o.o. Sevnica