Spoštovani!

Na spodnjipovezavi je poročilo o neskladnosti pri državnem monitoringu pitne vode za vodovod Sevnica.
Se opravičujemo, ker je trajalo dlje kot 30 dni, vendar smo imeli na tem primeru raziskovalno nalogo v sodelovanju z vrtcem Sevnica. Na koncu se je ugotovilo, da je razlog neskladnosti dejansko interno omrežje zaradi internih hidrantov in slepih rokavov.
Sanacija je že v teku.


Še vedno smo mnenja, da takšen vzorec ne more biti reprezentativen vzorec za celotno oskrbovalno območje vodovoda Sevnica. Mi smo vzorčili surovo vodo na zajetjih pitne vode na mikrobiološke parametre, poleg tega tudi na omrežju po pripravi te vode in vsi vzorci so bili skladni.

 

Poročilo neskladnosti MPV II.20 Sevnica