Vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Okroglice - Vizler obveščamo, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povišane motnosti, neustreznega okusa in vonja neprimerna za pitje.

 

Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati. V prilogi so navodila o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine.

 

Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

 

Obvestilo je bilo posredovano:

  • vsakemu uporabniku posebej (obvestilo na listku, SMS, e-pošta)
  • center za obveščanje 112
  • spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica (www.komunala-sevnica.si).

 

Več informacij glede vodooskrbe v naselju Okroglice - Vizčer lahko dobite pri:

  • vodovodni odbor Okroglice - Vizler (g. Nunčič)
  • Komunala d.o.o. Sevnica (Polona Sirk)

 

Sevnica, 13.09.2019

JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

 

Priloga: Navodilo o prekuhavanju vode