Vse uporabnike pitne vode na javnem vodovodu Mladetiče-Gabrijele-Pijavice obveščamo, da je voda iz javnega vodovoda zaradi povečane motnosti  od 29.01.2019 neprimerna za pitje.

 

Pred uporabo je potrebno vodo prekuhavati, skladno z navodili o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati.

 

Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine.

 

Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

 

Obvestilo je bilo posredovano:

 

- vsakemu uporabniku posebej (obvestilo na listku, SMS)

- Center za obveščanje 112

- spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica (www.komunala-sevnica.si)

 

Več informacij glede vodooskrbe v naselju Mladetiče-Gabrijele-Pijavice lahko dobite pri:

- vodovodni odbor Mladetiče-Gabrijele-Pijavice (g. Jontez)

- Komunala d.o.o. Sevnica (Polona Sirk).

 

Sevnica, 29.01.2019

JAVNO PODJETJE KOMUNALA d.o.o. SEVNICA

 

Priloga: Navodilo o prekuhavanju vode