Krajevna skupnost Boštanj, je zaradi potreb po pokritih zunanjih površinah pristopila k projektu dozidave mrliške vežice. V nadaljevanju strnjujemo ključne informacije glede izvedbe poslovilne slovesnosti v času izvajanja projekta.

 

Vsebina projekta

 

Dozidava bo sestavljena iz treh enoetažnih kubusov, ki bodo umeščeni ob celotni severovzhodni fasadi obstoječe vežice. 

Izvedena bodo investicijsko vzdrževalna dela: prenova fasade ter zamenjava stavbnega pohištva in strešne kritine, ki bo vizualno usklajena na celotnem objektu. Ob objektu bodo utrjene tlakovane površine. V sedanjem obsegu ostajajo javne zelene površine in dostopne poti v sklopu pokopališča in javnih parkirišč. Na fotografiji je grafični prikaz bodoče prenovljene vežice.

 

 

Čas izvedbe projekta

 

Dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje Komunala d.o.o. Sevnica skupaj s podizvajalci. Z deli bo izvajalec pričel 10. septembra, trajala pa bodo predvidoma do konca leta. V tem času zaradi gradbenih del, zagotavljanja varnosti in ustreznosti prostora za izvedbo obreda, objekta ne bo mogoče uporabljati.

 

Potek poslovilne slovesnosti v času gradnje

 

V času izvedbe projekta bo nadomestna mrliška vežica v Sevnici. Od tam bodo pokojnika prepeljali v Boštanj, kjer bo pogrebna svečanost s pokopom; obred bo pred glavnim vhodom na pokopališče (na fotografiji), nato sledi sprevod
do pokopnega mesta.

 

 

V času izvedbe del vljudno naprošamo za razumevanje.

 

Krajevna skupnost Boštanj
Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Župnija Boštanj