Vse uporabnike pitne vode na vodovodu Čelovnik obveščamo, da je voda iz vodovoda na osnovi izvedenih analiz NEPRIMERNA ZA PITJE. V vodi so stalno prisotne bakterije fekalnega izvora, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. V prilogi so navodila o prekuhavanju vode, katere je izdal Inštitut za varovanje zdravja RS in jih je potrebno upoštevati ob takšni kakovosti vode kot je v vašem primeru. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine.

 

Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

 

Obvestilo je bilo posredovano:
- vsakemu uporabniku posebej (obvestilo na listku!)
- oglasna deska
- spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica (www.komunala-sevnica.si)

 

Več informacij lahko dobite na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica (Polona Sirk – tel. 07/81 64 724)


Komunala d.o.o. Sevnica

 

Priloga: Navodilo o prekuhavanju vode