ŠTEVILO PRIKLJUČKOV

ŠTEVILO OSEB

LETNA KOLIČINA PRODANE VODE

gospodinjstvo

gospodarstvo

71

1

114

6 033

1-podatki l. 2014


Sistem JV Vrh pri Boštanju je bil zgrajen leta 1976 in se je skozi ves čas obnavljal. Sistem zajema vodni vir, zajetje Grahovica I s črpališčem, vodohran Koprivnica s črpališčem, vodohran Topolovec s hidroforno postajo, vodohran Dule, razbremenilnik Hrib in vodovodno omrežje primarnih in sekundarnih vodov v dolžini okoli 7 000 m. Vgrajene cevi so iz PVC materiala, cevi med zajetjem in VH Koprivnica so litoželezne. Za zagotavljanje požarne vode je v sistemu nameščen 1 hidrant.

 

Sistem se v glavnem oskrbuje s pitno vodo iz vodovoda Boštanj, vodni vir Grahovica I služi kot rezervni vodni vir.
   

Kontakti

POLONA SIRK

Vodja GJS- vodja vodo-oskrbe

 

T: 07 81 64 724

M: 051 616 796

polona.sirk@komunala-sevnica.si

 

BOŠTJAN OSTROVRŠNIK

Popis vodomerov

M: 031 374 410

bostjan.ostrovrsnik@komunala-sevnica.si

 

HRIBAR MARJAN

monter vodovodnih naprav

M: 031 679 198

komunala.sevnica@siol.net

 

DEŽURSTVO   

M: 041 355 631