Celoten pretekli teden je na Lisci z okolico v organizaciji Centra šolskih in obšolskih dejavnosti in Občine Sevnica potekal raziskovalni tabor, na katerem so študenti in dijaki iskali nove možnosti za oblikovanje osrednjega cilja tabora – vzpostavitve učnega okolja za mlade na Lisci.

Dognanja so oblikovali z raziskovanjem terena in širokim spektrom idej bodočega razvoja, ob pomoči predavanj priznanih predavateljev slovenskih fakultet in pod vodstvom vodje tabora Andreje Tomažin s Centra šolskih in obšolskih dejavnosti. Osrednje teme tabora in tudi raziskovalne skupine so bile: urejanje prostora in energetska samooskrba, kmetijstvo, šport in orientacija ter naravna in kulturna dediščina s turizmom.

 

 

Udeleženci tabora so zaključke raziskovalnega dela podali na sobotnem dogodku, ki je potekal v okviru tradicionalne Košnje na Lisci. »Udeleženci so s skupnim znanjem na različnih strokovnih področjih z zelo intenzivnim delom, raziskovanjem in nizanjem idej prišli do učinkovitega zaključnega dela. Predlagali so novo učno okolje na Lisci kot možnost večdnevnega izobraževanja na Lisci za učence osnovnih šol, dijake in možnosti raziskovanja za študente. Območje Lisce so podrobno raziskali, spoznali vse omejitve in ga nato prostorsko uredili v smiselno celoto za izobraževanje,« je metode dela opisala vodja tabora Andreja Tomažin.

 

 

Kakšno je novo učno okolje v očeh mladih raziskovalcev?

 

"Novo učno okolje je trajnostno naravnano in obsega posodobitev obstoječe infrastrukture in objektov v energetsko vzdržne, zasnovali so idejne predloge za nov učni center, posodobitev območja za šport in rekreacijo, predstavili inovativne rešitve za doživljanje začetnih korakov padalstva in drugih doživljajskih možnosti, predlagali nove rešitve za opazovanje širše okolice z Lisce, pripravili nove učne poti in druge oblike za izkustveno učenje v naravi. Novo učno okolje na Lisci bo lahko velik doprinos za celostno in doživljajsko učenje v naravi. Prav tako bo hkrati doprinos v širitev turistične ponudbe na Lisci s prepletom možnosti obiskov in doživljanj v širši okolici vse do neposrednega mesta Sevnica ter sosednjih občin Laško in Radeče,« je strnila vodja tabora.

 

Rezultati bodo v sledečih tednih oblikovani v projektno nalogo, ki bo tudi javno dostopna in na vpogled vsem zainteresiranim.


Predstavitev v novi Učilnici Lisca

 

Predstavitev rezultatov raziskovalnega tabora je potekala v novi, moderni Učilnici Lisca, ki je plod obnove spodnjih prostorov Tončkovega doma. S prerezom traku so novo pridobitev namenu predali župan Srečko Ocvirk, najemnik Tončkovega doma Franc Krašovec, vodja tabora Andreja Tomažin in direktor Komunale Sevnica Mitja Udovč.

Skladno z razvojnim konceptom, da Lisca poleg turistično-rekreativnega postane naravoslovno in izobraževalno središče, bodo ti prenovljeni prostori namenjeni izvajanju raznih izobraževanj in naravoslovnih dni.

Stene učilnice krasi izvirna razstava fotografij, posvečena Lisci in prazniku košnje. Razstavo sta osnovala sevniška fotografa Vinko Šeško in Ljubo Motore iz Planinskega društva Lisca Sevnica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716