Največja in najuspešnejša posavska potjetja v letu 2018 (TOP 50) 

 

Več

V minulem evropskem tednu mobilnosti, v okviru katerega lokalne skupnosti evropskih držav na različne načine promovirajo uporabo trajnostnih oblik prevoza in ozaveščajo prebivalce o vplivih njihove izbire potovalnega načina na okolje, je potekal v četrtek v Knjižnici Sevnica tudi javni forum o koristnih učinkih gibanja na zdravje.

 

Več

 

Občina Sevnica že več let aktivno sodeluje v pobudi Evropski teden mobilnosti. Slogan letošnjega tedna mobilnosti je Gremo peš, kar je odlična iztočnica za to, da še kaj več storimo za svoje zdravje. 

 

Sevniški bazen je bil zgrajen leta 1985. Prenova sevniškega bazena je bila po več kot tridesetih letih obratovanja nujna. 

 

BOŠTANJ - V občini Sevnica je dvajset pokopališč in šestnajst mrliških vežic. Nekatere so potrebne obnove, nekaj pa so jih že obnovili. Med njimi je vežica v Boštanju, ki je z dozidavo pridobila nadkrit zunanji prostor za obredje.

Ekvilib Inštitut je v tem tednu, ob mednarodnemu dnevu družin, 12 slovenskim podjetjem podelil certifikate Družini prijazno podjetje.

 

V petek, 19.04.2019 je Zbornica komunalnega gospodarstva prvim 32 organizacijam podelila certifikat »Voda iz pipe«.

Kontakti

Tajništvo

07/81 64 700

031 317 580

Obračun komunalnih storitev

07/81 64 712

Oskrba s pitno vodo

07/81 64 724

051 616 796

Odvajanje in čiščenje odpadnih voda

07/81 64 710

051 366 108

Ravnanje z odpadki

07/81 64 714

031 653 298

Pogrebne in pokopališke storitve

07/ 81 64 700

031 547 744

Urejanje javnih površin

07/ 81 64 723

041 758 010

Vzdrževanje občinskih cest

07/ 81 64 723

041 758 010

Tržne dejavnosti

07/ 81 64 725

031 885 988

Inženiring

07/81 64 716