Sporočamo vam, da je umrla HRIBAR IDA, Račica 40, Loka pri Zidanem Mostu.
Pokojna bo ležala v mrliški vežici v Loki dne 17.01.2019 od 10.00 ure dalje.
Pogreb pokojne bo istega dne, v četrtek, 17.01.2019, ob 15.00 uri na pokopališču v Loki.
Sporočamo vam, da je umrl KAJTNA FRANC, Obrežje 64, Radeče.
Pokojni bo ležal v mrliški vežici v Loki dne 18.01.2019 od 10.00 ure dalje.
Pogreb pokojnika bo istega dne, v petek, 18.01.2019, ob 16.00 uri na pokopališču v Loki.
Sporočamo vam, da je umrl POPELAR KREJAN GREGA, Naselje heroja Maroka 24, Sevnica.
Pokojni bo ležal v mrliški vežici v Sevnici dne 18.01.2019 od 10.00 ure dalje.
Pogreb pokojnika bo istega dne, v petek, 18.01.2019, ob 14.00 uri na pokopališču v Sevnici.
Sporočamo vam, da je umrla ŠTAMCAR ANTONIJA, Jablanica 27a, Boštanj.
Pokojna bo ležala v mrliški vežici v Sevnici dne 21.01.2019 od 9.00 do 12.00 ure.
Pogreb pokojne bo istega dne, v ponedeljek, 21.01.2019, ob 13.00 uri na pokopališču v Boštanju.
Kontakti

MATJAŽ VRTOVŠEK   

vodja pogrebne in pokopališke službe

T: 07 81 64 700

M: 031 547 744

komunala.sevnica@siol.net

 

SILVO MEDVED         

komunalec v pogrebni in pokopališki službi I

T: 07 81 64 700

M: 031 641 325

komunala.sevnica@siol.net