Vse uporabnike pitne vode na vodovodu Primštal - Šentjanž obveščamo, da je voda iz vodovoda na osnovi vzorčenja z dne 29.08.2017 NEPRIMERNA ZA PITJE. V vodi so prisotne bakterije fekalnega izvora, zato je potrebno vodo pred uporabo prekuhavati. V prilogi so navodila o prekuhavanju vode, katere je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje in jih je potrebno upoštevati ob takšni kakovosti  vode kot je v vašem primeru. Uživanje vode, v kateri so prisotne fekalne bakterije (E. coli), pomeni tveganje za zdravje uporabnikov. Uporabniki lahko namesto prekuhavanja vode iz vodovodnega sistema uporabljate embalirano vodo iz trgovine.

 

Obvestilo o prekuhavanju vode velja do preklica!

 

Obvestilo je bilo posredovano:

  • vsakemu uporabniku posebej (obvestilo na listku, SMS)
  • oglasna deska
  • spletna stran Komunale d.o.o. Sevnica (komunala-sevnica.si)
  • regijski center za obveščanje
  • npv.si

Več informacij lahko dobite na sedežu Komunale d.o.o. Sevnica (Polona Sirk – tel. 07/81 64 724)

 

Sevnica, 30.08.2017

Komunala d.o.o. Sevnica

 

Priloga: Navodilo o prekuhavanju vode